Právo duševního vlastnictví

V otázce práva duševního vlastnictví vám nabízíme:

 

 • právní poradenství ohledně autorskoprávních vztahů
 • přípravu licenčních smluv
 • přípravu podlicenčních smluv a smluv o postoupení majetkových autorských práv
 • přípravu smluv o dílo a pracovních smluv se zohledněním autorských práv
 • přípravu produkčních a koprodukčních smluv
 • přípravu smluv s výkonnými umělci
 • příprava přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů a zastupování v souvisejících řízeních
 • vymáhání nároků vyplývajících z práva duševního vlastnictví

 

a mnoho dalšího

V rámci našich specializací poskytujeme právní služby klientům především v oborech:

 • fotovoltaických elektráren
 • zbrojního průmyslu
 • stavebního developmentu
 • call center
 • divadel a uměleckých spolků
 • staveb chytrých domů a elektroinstalací

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.