Informace pro klienty

 • Pravidla poskytování právních služeb a podmínky ukončení smlouvy o poskytování právních služeb se řídí zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Každý případ je individuální a od této individuality se rovněž odvíjí cena.
 • Zpravidla stanovujeme cenu jako součin předpokládané délky poskytnuté právní služby a naší hodinové sazby, která se však liší v závislosti na komplikovanosti daného právního problému a na jazyku v jakém je právní služba poskytována.
 • Vždy účtujeme jenom odvedenou práci a neúčtujeme tak započaté hodiny, ale započaté pětiminutovky.
 • V některých případech vymáhání pohledávek nastavujeme odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) či jako součet pevné odměny za právní služby a tzv. success fee, tedy odměny za úspěch ve věci.
 • V případě úschov finančních prostředků se cena stanovuje podle výše uschované částky, a to tak, že je cena 0,2 % z uschované částky, minimálně však 5.000 Kč plus DPH.
 • V případě sepisu návrhu na povolení oddlužení je cena stanovena zákonem na maximálně 4.000,- Kč bez DPH pro jednotlivce, v případě manželů na maximálně 6.000,- Kč bez DPH.
 • S dlouhodobě spolupracujícími klienty umíme nastavit výhodnější hodinové sazby.
 • Cenu však vždy budete znát. Sdělte nám svůj právní problém, my jej posoudíme a předložíme Vám rozumnou cenovou nabídku.
 • Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 • Naše kancelář respektuje práva klientů dle GDPR.
 • Přečtěte si podrobnější informace o námi poskytovaných právních službách.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.