Rodinné právo

V otázkách rodinného práva vám nabízíme:

 

 • kompletní servis v oblasti rodinného práva
 • právní poradenství ve složitých rodinných situacích
 • zastupování a právní pomoc v řízeních o úpravu poměrů k nezletilým dětem
 • zastupování a právní pomoc v řízení o rozvodu manželství
 • zastupování a právní pomoc v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • úpravy manželského majetkového práva odchylně od zákonné úpravy
 • právní pomoc při rodinně-právních sporech s mezinárodním prvkem
 • zastupování a právní pomoc v řízeních o úpravě vyživovací povinnosti

 

a mnoho dalšího

V rámci našich specializací poskytujeme právní služby klientům především v oborech:

 • fotovoltaických elektráren
 • zbrojního průmyslu
 • stavebního developmentu
 • call center
 • divadel a uměleckých spolků
 • staveb chytrých domů a elektroinstalací

Kontaktujte nás

Copyright © 2023 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.