Smlouvy a smluvní vztahy

Naše advokátní kancelář vám nabízí:

 

 • sepis a revizi převodních smluv (kupních, směnných, darovacích),
 • sepis a revizi smluv o dílo,
 • sepis s revizi příkazních smluv,
 • sepis a revizi smluv o dočasném využívání věcí (nájemních, pachtovních, smluv o zápůjčce, úvěru či výprose atd.),
 • sepis a revizi smluv zástavních a o zřízení věcných břemen,
 • sepis a revizi všech ostatních smluvních typů pro podnikatelskou praxi i běžný život,
 • příprava vzorových smluv i všeobecných obchodních podmínek,
 • právní poradenství související s nastavením smluvních vztahů.

 

a mnoho dalšího

V rámci našich specializací poskytujeme právní služby klientům především v oborech:

 • fotovoltaických elektráren
 • zbrojního průmyslu
 • stavebního developmentu
 • call center
 • divadel a uměleckých spolků
 • staveb chytrých domů a elektroinstalací

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 akct.cz. Všechna práva vyhrazena.